gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Nastavi User-ID z uporabo niza user_id vpisanega uporabnika.